Hizmetler / Revizyon

Asansör Revizyon


Binanızdaki asansörler tıpkı diğer makineler gibi bir zaman sonrasında yıpranır ve teknik ömürlerini tamamlarlar. Zaman içerinden yıpranmış ve tehlike arz eden bu asansörler hem güvenlik açısından hem de görsel açıdan rahatsız edici ve uygun değildir. Bu nedenle asansörde kullanılan bazı tehlike arz eden akşamların değişmesi gerekmektedir. Böylelikle asansörünüzün günümüz güvenlik kontrolüne uygun ve asansör yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Asansörünüze yapılan revizyonun avantajları;

  1. Günümüz yönetmeliklerine ve standartlarına uygun hale getirileceği için asansörünüz bir öncekine göre daha güvenli ve konforlu olacaktır.
  2. Bazı parçalarında değişmesiyle asansörünüz daha modern bir gürünüm kazanacaktır.
  3. Yeni yapılan işlemler sonucu parçalarınız değişeceğinden yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanacaktır.